polityka jakości

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Misją firmy jest dostarczanie Klientom najwyższej jakości realizowanych usług (logistyki transportu wewnątrzzkładowego, obsługi magazynów, relokacji linii technologicznych, sprzedaży, wynajmu oraz serwisu technicznego sprzętu transportowego), poprzez efektywne połączenie aspektów ekonomicznych i jakościowych, poszanowaniem środowiska naturalnego oraz zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Głównymi celami firmy są:

 • rzetelne oraz terminowe dostarczanie Klientom oferowanych usług i produktów,
 • spełnianie wszystkich wymagań Klientów w zakresie jakości, poszanowania środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ciągłe monitorowanie i podnoszenie jakości oferowanych usług w celu uzyskania pełnej satysfakcji Klienta, poprzez spełnianie wszystkich wymagań,
 • systematyczne monitorowanie i ograniczenie niekorzystnego wpływu świadczonych usług na środowisko naturalne,
 • systematyczne monitorowanie i doskonalenie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie realizowanie oferowanych usług.

Głównymi celami firmy są:

 • poznawanie, monitorowanie oraz spełnianie potrzeb oraz wymagań Klientów,
 • zaangażowanie najwyższego kierownictwa w działania na rzecz jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środowiska,
 • racjonalne i efektywne kosztowo wykorzystanie posiadanych zasobów oraz przyjmowanych rozwiązań,
 • prowadzenie nieustannej optymalizacji procesów w celu poprawy efektywności realizowanych usług oraz zapewnienia środków na niezbędne inwestycje,
 • nieustanne doskonalenie oferowanych usług w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne, organizacyjne oraz jakościowe,
 • wykorzystanie posiadanej wiedzy oraz zdobytego doświadczenia do zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz monitorowanie stanowisk pracy w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • efektywne i oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz doskonalenie procesów zagospodarowywania odpadów technologicznych,
 • podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników dotyczących realizowanych procesów, odpowiedzialności za usługę oraz zagadnień związanych z jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • pozyskiwanie nowych Klientów oraz rozszerzanie zakresu współpracy ze stałymi Klientami,
 • spełnienie wymagań przepisów prawnych i innych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środowiska,
 • zapewnienie zasobów i warunków do wdrożenia i realizacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • ciągłe doskonalenie działań w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością jest wdrożona i zakomunikowana wszystkim pracownikom, zrozumiana i realizowana we wszystkich oddziałach SURET Sp. z o.o. 

Dębica, 30.07.2020 r.

img-1
PION FORKLIFT

sprzedaż, wynajem, serwis wózków widłowych

PION OUTSOURCINGU PRACOWNIKÓW I PROCESÓW LOGISTYCZNYCH