OWZ

 1. Загальні положення

  1.1. Загальні умови купівлі, наведені нижче (надалі іменовані «ЗУК»), застосовуються до замовлень, розміщених Sp.o.o. «SURET» з головним офісом в Дембіці, KRS: 0000008931 («Замовник»). Вони є невід’ємною частиною цих замовлень і договорів, укладених Замовником на поставку або закупівлю сировини, товарів і послуг у постачальників (далі: Далі «Постачальник») на користь Замовника.

  1.2. Визначення:

  a) «Загальні умови» — ці загальні умови закупівлі;
  b) «Замовлення» — замовлення, зроблене Замовником у Постачальника на придбання Товарів або замовлення на надання Послуг;
  c) «Договір» — письмовий договір та/або Замовлення на придбання Замовником Товарів або Послуг у Постачальника разом із додатками та ЗУК, включаючи будь-які інші документи, надані клієнтом Замовника, які складають його частину, такі як, наприклад, специфікації;
  d) «Товари» – матеріальні блага (включаючи обладнання, додаткові матеріали, документацію. тощо), продаж і поставка яких є предметом Договору/Замовлення;
  е) «Послуги» – послуги, що надаються Замовнику в результаті виконання Договору або Замовлення.

 2. Чинні нормативні акти.

  2.1. ЗУК застосовуються, якщо інше не зазначено в Замовленні чи Договорі. Положення, що відрізняються від положень ЗУК, зокрема ті, що включені в умови продажу Постачальника, є обов’язковими для Замовника лише в тому випадку, якщо вони прямо підтверджені Замовником у письмовій формі. Постачальник погоджується на пріоритетне застосування положень цих Загальних Умов Купівлі по відношенню до власних загальних умов договорів, зразків договорів, положень, інструкцій та інших чинних нормативних актів. Зразки договорів Постачальника також не використовуються у випадках, якщо Замовник не висловив чітких заперечень щодо їх використання.

  2.2. Постачальник зобов’язаний поставити та передати Замовнику право власності на Товари  або надати Послуги на користь Замовника відповідно до Замовлення та цих ЗУК.

  2.3. Усі договори, укладені Замовником та Постачальником з метою виконання Договору/Замовлення, для підтвердження своєї дійсності повинні бути у формі документа (допускається форма електронної пошти).

  2.4. Відмова Замовника від застосування окремих положень цих ЗУК стосується лише  конкретного Замовлення і не може розглядатися Постачальником як обов’язкова при виконанні інших замовлень.

 1. Замовлення / Підтвердження замовлення.

  3.1. Замовлення, підтвердження замовлення або зміни до Замовлення для підтвердження своєї дійсності повинні бути у формі документа, також у формі електронної пошти.

  3.2. Постачальник зобов’язаний підтвердити Замовлення протягом 2 робочих днів з моменту його отримання електронною поштою на електронну адресу, вказану в Замовленні. Підтвердження прийняття Замовлення означає згоду з цими Загальними Умовами Купівлі. Відсутність письмового підтвердження Постачальником прийняття Замовлення протягом вищезазначеного терміну розглядатиметься Замовником як мовчазне прийняття Постачальником Замовлення для виконання на умовах, зазначених у Замовленні та відповідно до ЗУК. Крім того, прийняття Замовлення до виконання також означає початок його виконання Постачальником. Якщо з технічних причин кінцевий термін виготовлення замовленого Товару чи надання Послуги Постачальником перевищує термін, зазначений у Замовленні чи Договорі, Постачальник зобов’язаний негайно повідомити Замовника при підтвердженні Замовлення про продовження терміну та причини. Продовжений термін не повинен перевищувати 7 робочих днів.

  3.3. Якщо Замовлення було прийнято Постачальником із врахуванням змін або доповнень, а такі врахування, згідно із змістом Замовлення не допускалися, тоді Замовлення вважається не прийнятим.

  3.4. Підтвердження Замовлення вимагає прийняття:

 • дати поставки Замовнику,
 • ціни, за якою буде виконано Замовлення,
 • кількості,
 • умов поставки Товарів або надання Послуг відповідно до чинних на даний момент «Incoterms»,
 • терміну оплати.

  3.5. Замовник залишає за собою право власності, авторське право, майнові авторські права, право користування та суміжні права на креслення, ілюстрації, розрахунки та інші документи, надані Постачальнику; ці документи не можуть бути надані третім особам без письмової згоди Замовника. Їх можна використовувати лише для виробництва Товарів або надання Послуг, які є предметом Замовлення. Після оформлення Замовлення/Договору Постачальник зобов’язаний назавжди усунути з електронних носіїв усі документи, надані Замовником. Документи, подані в паперовому вигляді, підлягають поверненню невідкладно та без додаткової вимоги. Під час виконання Замовлення/Договору Постачальник зобов’язується зберігати ці документи  у конфіденційній формі та недоступними для третіх осіб.

 1. Час поставки.

  4.1. Термін поставки, зазначений у Замовленні та підтверджений Постачальником, є обов’язковим і повинен бути дотриманий. Цей термін може бути продовжений лише за письмовою згодою Замовника. Вирішальним критерієм дотримання терміну поставки є надходження Товару до відділу, відповідального за прийом товару у Замовника. Якщо поставка організована Постачальником, Постачальник зобов’язаний переконатися, що Товари буде поставлено вчасно, враховуючи необхідний зазвичай час на завантаження та транспортування.

  4.2. Послуги будуть надаватися в строк та за місцем, зазначеним в Договорі/Замовленні, а якщо таке місце не зазначено – за місцем діяльності Замовника.

  4.3. У випадку недотримання кінцевого терміну поставки Товару/виконання Послуги, Постачальник зобов’язаний негайно у письмовій формі надати очікуваний період затримки та причини її виникнення, а також нову дату поставки/виконання Послуги. Відсутність усіх вищезазначених даних або будь-яких з них може бути підставою відмови Замовника від Замовлення з причин, які виникли зі сторони Постачальника. Якщо Замовник погоджується з новою датою, наданою Постачальником, або встановить іншу дату, тоді Постачальник повинен поставити Товар/надати Послугу відповідно до нових домовленостей.

  4.4. Замовник залишає за собою право вимагати від Постачальника компенсації за неналежне виконання Замовлення (включаючи його затримку) на загальних принципах, зазначених у Цивільному кодексі, та відшкодування витрат, понесених за замінне виконання Замовлення.

  4.5. Прийняття несвоєчасної поставки/виконання не означає відмови від зазначених вище претензій щодо відшкодування збитків.

  4.6. Замовник, на додаток до інших положень ЗУК і правових положень, також може відмовитися від Замовлення протягом 30 днів від дати отримання Замовником інформації про затримку Постачальником поставки всього або частини Товару або виконання Послуги довше терміну, зазначеного у Замовленні.

  4.7. Крім того, якщо Товари, поставлені Замовнику, або надані Послуги не відповідають Замовленню/Договору або іншим чином порушують умови Замовлення/Договору, тоді, без обмеження будь-яких інших прав або засобів правового захисту, на які Замовник може бути уповноважений, Замовник може відмовитися від прийняття Товарів або Послуг і вимагати їх заміни, повторного виконання або повернення всіх платежів, здійснених Замовником на користь Постачальника у зв’язку з цими Товарами або Послугами. У такому випадку Замовник може на свій розсуд подати заяву про відмову від всього Замовлення/Договору або про відмову від Замовлення/Договору в частині, що стосується Товарів чи Послуг, які є дефектними або іншим чином не відповідають Замовленню/Договору або Товари чи Послуги не були поставлені або  виконані в неналежний термін.

  4.8. Заява про відмову може бути подана Замовником на електронну адресу представника Постачальника, вказану в Замовленні/Договорі. Щоб така заява була дійсною, немає необхідності попередньо надсилати Постачальнику будь-які інші заяви чи вимоги.

 1. Маркування / Упаковка / Транспорт.

  5.1. Постачальник зобов’язується поставити Товар у кількості, визначеній у Замовленні, виготовлений відповідно до змісту Замовлення, чинних стандартів і правил та технічних умов, на які посилається Замовник у Замовленні, для чого Постачальник надає необхідні документи, свідоцтва та сертифікати разом з поставкою замовленого Товару.

  5.2. Поставки повинні бути чітко та розбірливо марковані таким чином, щоб маркування залишалося розбірливим і неушкодженим навіть під час транспортування та зберігання.

  5.3. Упаковка і транспортні засоби повинні бути підібрані таким чином, щоб виключити пошкодження і погіршення якості Товару. Якщо вимагається (наприклад, даними з паспорта безпеки матеріалу, вимогами до  медичних матеріалів), транспортні засоби повинні бути адаптовані до вимог транспортування даного продукту.

  5.4. Постачальник зобов’язаний додати документ про поставку, призначений для кожного вантажу, що містить повну інформацію щодо Замовлення. Крім того, перед відвантаженням Товару Постачальник повинен повідомити Замовнику про можливі зміни. Замовник має право відмовитися від прийняття поставки, якщо вона не супроводжується документом про поставку, виданим Постачальником, що містить номер Замовлення, специфікацію висланого товару, кількість, інформацію про упаковку, вагу та місце прийняття, що зазначені в Замовленні, а також свідоцтва, сертифікати та гарантійні талони.

  5.5. Постачальник зобов’язаний негайно надати будь-який документ заповнений усією необхідною інформацією про походження, який вимагає Постачальник.

  5.6. Замовлені Товари або Послуги будуть поставлені Постачальником до місця, зазначеного в Замовленні, за рахунок Постачальника, якщо інше не випливає із змісту Замовлення. Обов’язковими умовами поставки Товарів, якщо не погоджено інше, є правило DAP для внутрішніх поставок і правило DDP для закордонних поставок відповідно до поточної версії Іncoterms. Ризик поставки Замовнику в кожному випадку несе Постачальник. Замовник не зобов’язаний відшкодовувати страхові внески Постачальника.

 1. Повідомлення про дефекти / Гарантія.

  6.1. Постачальник гарантує, що поставлений Товар є новим, фабричним, відповідає всім технічним вимогам, у тому числі специфікаціям і стандартам, і придатний для використання Замовником, і в той же час не має дефектів, включаючи, зокрема, дефекти конструкції та виготовлення та дефекти, які знаходяться у матеріалах/напівфабрикатах, які використовуються для його виробництва, .

  6.2. Постачальник заявляє, що поставлені Товари є його власністю і не мають юридичних дефектів, і що він має право вільно розпоряджатися ними, а їх поставка Замовнику не порушує жодних положень закону, судових рішень, адміністративних рішень чи правил статуту або договірних положень, що є обов’язковими для Постачальника, і унеможливлюють задоволення законної вимоги третьої сторони.

  6.3. Про видимі дефекти в поставці, а також про невідповідність Товарів або Послуг Замовленню/Договору Замовник повинен повідомити Постачальника протягом 5 днів від дати отримання Товарів або надання Послуг.

  6.4. Кількісне прийняття Товару буде здійснене під час поставки, однак, якщо кількісне прийняття Товару  в цей момент неможливе або є надмірно складним, зокрема через специфіку Товару або метод упаковки, кількісне прийняття здійснюється Замовником протягом 7 днів від дати поставки.

  6.5. Якщо кількість поставленого Товару перевищує зазначену в Замовленні, а прийняття кількості відбувається після поставки, Постачальник зобов’язаний забрати надлишок за свій рахунок протягом 2 днів від дати повідомлення. Якщо Товари не будуть зібрані  певним способом і протягом зазначеного часу, Замовник матиме право надіслати надлишок Товару назад Постачальнику за його власний кошт і ризик або передати їх на зберігання третій стороні за рахунок і під відповідальність Постачальника.

  6.6. Про будь-який дефект у поставці слід повідомляти Постачальника негайно після його знаходження.

  6.7. Незважаючи на положення цього пункту, Замовник має право відмовитися прийняти весь або частину Товарів чи Послуг, якщо під час приймання, що здійснюється під час поставки Товарів або отримання Послуг, він виявить дефекти якості або невідповідність кількості параметрам, зазначеним у Замовленні чи Договорі, або будь-яке інше порушення Замовлення чи Договору, у тому числі, зокрема, порушення цілісності упаковки.

  6.8. Постачальник надає Замовнику гарантію на поставлені Товари/надані Послуги. Гарантійний термін становить 24 місяці від дати отримання Замовником Товару/прийняття виконаної Послуги або 24 місяці від дати їх отримання клієнтом Замовника, залежно від того, який з них триває довше, якщо в Замовленні/Договорі не вказано інший гарантійний термін. Постачальник зобов’язується безкоштовно усунути дефект, якщо він буде виявлений протягом вищезазначеного терміну, на який поширюється гарантія. Якщо після закінчення цього терміну дефекти Товарів або наданої Послуги виникають через неправильну поставку або неправильну реалізацію, Постачальник зобов’язується покрити всі витрати, пов’язані з такою ситуацією.

  6.9. Час реагування Постачальника на повідомлені Дефекти для вжиття заходів щодо усунення дефектів, становить 24 години від моменту повідомлення від Замовника.

  6.10. Постачальник протягом терміну, встановленого Замовником, усуне будь-які недоліки, виявлені під час отримання та протягом гарантійного терміну. Замовник залишає за собою право повернути весь дефектний Товар або вимагати його заміни за рахунок Постачальника. Постачальник негайно вживатиме всі необхідні заходи для забезпечення заміни або ремонту дефектних Товарів або Послуг за власний рахунок і з належною ретельністю. Якщо Постачальник не усуне дефект, про який він був повідомлений, протягом встановленого періоду, Замовник може усунути дефект замість Постачальника за рахунок Постачальника після попереднього повідомлення Постачальника. Вищезазначене не впливає на права Замовника щодо договірних санкцій, додаткової компенсації та призупинення оплати рахунків-фактур Постачальника, а також не звільняє Постачальника від відповідальності за гарантією.

  6.11. Як кількість, так і якість поставлених Товарів або Послуг повинна відповідати попередньо узгодженим умовам, цільовому призначенню, національним і міжнародним стандартам, а також стандартам Замовника та його клієнтів, що діють на момент поставки, актуальному рівню знань і технологій, правилам запобігання нещасним випадкам, відповідним рішенням органів влади та комерційних асоціацій, а також законодавчим нормам, що стосуються безпеки та охорони навколишнього середовища. Якщо поставлені Товари чи Послуги мають дефекти або не відповідають усім гарантованим властивостям, Постачальник зобов’язаний негайно та безкоштовно доукомплектувати або відремонтувати поставку (у кожному випадку Замовник також звільняється від будь-яких супутніх та додаткових витрат, наприклад, транспортні витрати, дорожні збори, витрати на оплату праці, витрати на матеріали) або надати відповідну знижку. Якщо Постачальник не може виконати ці вимоги або не може виконати їх негайно, Замовник має право відмовитися від Договору протягом 30 днів від моменту, коли Замовнику стало відомо про те, що Постачальник не виконає зазначені вимоги або не виконає їх негайно.

  6.12. У такому випадку Замовник може, на свій розсуд, подати заяву про відмову від усього Замовлення/Договору або відмову від Замовлення/Договору в частині, що стосується Послуг або Товарів, які є дефектними або іншим чином не відповідають Замовленню/Договору або Послуги чи Товари не були надані/не були виконані в належний термін.

  6.13. Заява про відмову може бути направлена Замовником на електронну адресу представника Постачальника, вказану в Замовленні. Щоб така заява була дійсною, немає необхідності заздалегідь надсилати Постачальнику будь-які інші заяви чи вимоги.

  6.14. Постачальник також уповноважує Замовника виправити дефекти за власний рахунок і відповідальність Замовника, якщо Постачальник не усуне їх у належний термін, що застосовується, зокрема, коли Постачальник:

  а) не усунув дефект Товару або Послуг;
  b) усунув дефект Товару або Послуг неналежним або неефективним способом;
  с) не доукомплектував поставку Товару або Послуг у кількісному відношенні протягом періоду, зазначеного в Договорі чи ЗУК;
  d) не замінив Товару чи Послуги на такі, що не мають дефектів.

  6.15. В особливих випадках, коли дефекти можуть призвести до призупинення виробництва, затримки реалізації проекту або затримки поставки клієнту, Замовник має право негайно усунути дефекти самостійно за рахунок Постачальника до закінчення терміну, встановленого Замовником.  У такому випадку Замовник негайно повідомляє Постачальника про цей факт  електронною поштою. Відсутність заперечень зі сторони Постачальника протягом 24 годин після поставки електронного листа означає його прийняття.

  6.16. Незалежно від гарантійних зобов’язань, Постачальник несе відповідальність перед Замовником в рамках поруки за недоліки відповідно до положень Цивільного кодексу. Термін, наданий Постачальником в рамках поруки за недоліки, дорівнює наданому ним гарантійному терміну.

  6.17. Кожна скарга, подана протягом терміну в рамках поруки за недоліки та/або гарантійного періоду, продовжує термін в рамках поруки за недоліки та/або гарантійний термін на час, який відраховується від дати повідомлення до дати усунення зазначеного дефекту. Якщо Товар або Послуги були замінені/дефекти усунені, гарантія та порука за недоліки на такі Товар чи Послуги починаються з дати їх заміни/усунення дефектів.

  6.18. Якщо у разі скарги у Замовника виникають витрати, включаючи витрати на організацію діяльності у виробничих відділах Замовника, після підтвердження витрат, з Постачальника буде стягнуто суму, що відповідає поточним понесеним витратам. Крім того, Постачальник несе витрати на необхідні сортувальні дії та зупинку виробництва.

 1. Відповідальність за продукцію.

  7.1. Постачальник несе повну відповідальність за будь-які збитки, заподіяні поставленим Товаром або наданою послугою, незалежно від його вини (відповідальність на засаді ризику). У разі виникнення збитків, причина яких може бути явно пов’язана з придбаним у нього Товаром або наданою ним Послугою, Постачальник бере на себе відповідальність за  всі виниклі наслідки. Постачальник несе відповідальність за всі претензії третіх сторін з цього приводу.

  7.2. Постачальник також зобов’язаний відшкодувати будь-які витрати, які виникли в результаті проведення ремонту. Постачальник буде проінформований про метод і обсяг виконаного ремонту – якщо це можливо та виправдано – і йому буде надана можливість представити свою позицію протягом 3 днів з моменту отримання інформації.

 1. Право власності.

  8.1. Постачальник гарантує, що жодні права третіх осіб не будуть порушені у зв’язку з поставкою, здійсненою Постачальником на території Республіки Польща.

  8.2. Постачальник звільняє Замовника від будь-якої відповідальності за можливі претензії третіх сторін у зв’язку з товарами, деталями та матеріалами, поставленими на основі патенту, ліцензії або зареєстрованих зразків. У разі судового провадження щодо таких претензій Постачальник забезпечить безпосередній захист Замовника за свій рахунок. Замовник не має права, без згоди Постачальника, укладати будь-які договори з третіми особами, зокрема укладати угоду.

  8.3. Зобов’язання Постачальника щодо виключення Замовника поширюється на всі витрати, понесені Замовником у зв’язку з претензіями третіх сторін.

  8.4. Пункти загальних торгових умов Постачальника, які розширюють положення, які стосуються відповідальності Постачальника, не визнаються. Згода на таке застереження вимагає окремого письмового погодження Замовника.

 1. Оплата

  9.1. Рахунки-фактури з ПДВ повинні складатися з наданням повної інформації про замовлення та містити посилання на відповідний номер накладної, який надається разом із поставкою.

  9.2. Оплата здійснюється безготівковим способом.

  9.3. Постачальник не має права передавати кредитну заборгованість третім особам без попередньої згоди Замовника.

  9.4. Ціни, вказані в Замовленні/Договорі, є фіксованими та змінам не підлягають. Вони включають Товар, що поставляється до конкретного місця поставки за рахунок Постачальника, та послуги, що надаються у місці, зазначеному в Договорі.

  9.5. Постачальник надаватиме рахунки-фактури у формі, що уможливлює їх контроль, відповідно до чинних нормативних актів, загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку та конкретних вимог Замовника.

  9.6. Рахунки надсилатимуться на поштову адресу Замовника, а якщо Сторони підпишуть угоду про прийняття електронних рахунків-фактур, Постачальник може надсилати рахунки на електронну адресу: e-faktury@suret.com.pl

  9.7. Якщо Постачальник надає рахунок-фактуру неповний або з помилками, Замовник може затримати оплату рахунку-фактури без права Постачальника нараховувати відсотки до моменту уточнення та представлення виправленого рахунка-фактури (рахунка-фактури або коригуючої ноти).

  9.8. Якщо рахунок-фактура, виданий Постачальником, виявиться неправильним з формальних, юридичних чи матеріальних причин, Постачальник зобов’язаний компенсувати Замовнику будь-які збитки, спричинені визначенням податкового зобов’язання, разом із санкціями та відсотками, накладеними на Замовника податковими органами.

  9.9. Якщо сторони не домовилися про інше, оплата буде здійснена шляхом переказу на банківський рахунок, вказаний Постачальником у рахунку-фактурі, протягом 30 днів від дати отримання Замовником правильно виставленого рахунку-фактури.

  9.10 Починаючи з 1 травня 2023 року Замовник встановлює  перший та третій четвер місяця, як системні дні  сплати комерційної дебіторської заборгованості. Якщо запланована дата припадає на офіційний вихідний, оплата буде здійснена в перший робочий день після запланованої дати.

  9.11. Датою оплати вважається дата списання коштів з банківського рахунку Замовника.

  9.12. Усі банківські витрати, що виникають поза банком Замовника, несе Постачальник.

  9.13. Замовник залишає за собою право здійснювати відрахування або утримувати платежі за Товари та/або Послуги, які не були поставлені відповідно до Договору, зокрема, у разі рекламації оплата буде утримана до остаточного вирішення питання щодо розгляду скарги.

  9.14. У разі Послуг, які оплачуються за погодинними ставками, Замовник повинен обов’язково у письмовій формі  підтвердити звіти про робочий час Постачальника, а Постачальник надасть такі звіти про робочий час Замовнику для підтвердження відповідно до запиту Замовника не пізніше ніж з рахунком-фактурою, якого вони стосуються. З метою уникнення сумнівів, підтвердження звітів про робочий час не буде таким самим, як підтвердження претензій Постачальника, а Замовник не зобов’язаний оплачувати рахунок-фактуру на основі звітів про робочий час, не підтверджених Замовником у письмовій формі.

  9.15. Будь-яка робота, зберігання, документація, матеріали, обладнання або деталі, зазначені в Договорі та/або в Замовленні як частина предмета Замовлення/Договору, важливі для технічної повноти та необхідні для належного, регулярного та безпечної експлуатації предмета Замовлення/Договору, вважатимуться включеними до Предмету Замовлення/Договору та в загальну вартість, зазначену в Замовленні/Договорі, якщо такі роботи, а також матеріали, обладнання або деталі були прямо виключені відповідно до положень даного Договору або умов Замовлення. Якщо, наприклад, дана частина або деталь не буде включена в технічну специфікацію, хоча ця частина або деталь може, відповідно до нормального та розумного тлумачення предмета Замовлення/Договору, входити до його предмету, наведена частина або деталь буде розглядатися як включена в загальну ціну, зазначену в Замовленні/Договорі.

 1. Місце виконання, юрисдикція

  10.1. Місцем виконання поставок і оплати є адреса, зазначена в Замовленні.

  10.2. Сторони погоджуються, що до всіх питань, пов’язаних із виконанням Замовлень, застосовуватиметься польське законодавство.

  10.3. У питаннях, не врегульованих ЗУК, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу Республіки Польща. У разі виникнення спору, пов’язаного з тлумаченням ЗУК, який сторони не можуть вирішити шляхом переговорів, судом загальної юрисдикції буде суд за місцем реєстрації юридичної адреси Замовника.

 1. Конфіденційність

  11.1. Уся інформація, отримана Постачальником у зв’язку з виконанням Замовлення,  включаючи, зокрема, всю інформацію, дані, матеріали, які стосуються Замовника та суб’єктів, які співпрацюють із Стороною, що розкриває інформацію, якщо такі є,   передана усно, письмово, в електронній формі або в будь-яким іншим способом,  зокрема технічна, комерційна, організаційна, фінансова, бухгалтерська, персональна та статистична інформація  щодо Сторони, що розкриває інформацію, та суб’єктів, які співпрацюють із Стороною, що розкриває інформацію,  включаючи інформацію щодо предмету діяльності Сторони, що розкриває інформацію, та вищезазначених суб’єктів,  усю інформацію, що має господарську цінність і стосується Сторони, що розкриває інформацію, або її підприємств і організацій, які співпрацюють, якщо такі є; інформація, отримана Стороною-одержувачем від Сторони, що розкриває інформацію, або її працівників/співробітників у рамках реалізації Співробітництва (надалі «Конфіденційна інформація»), буде вважатися Сторонами конфіденційною інформацією і як така не буде розголошена третім особам без попередньої згоди Замовника.

  11.2. Конфіденційна інформація використовуватиметься Постачальником лише для цілей виконання Замовлень/Договорів та відповідно до положень цих ЗУК.

  11.3. Незважаючи на положення 10.1 вище, не є Конфіденційною інформацією:

  a) загальнодоступна інформація,
  b) інформація, яка стає загальнодоступною без порушення положень цього Договору,
  c) інформація, яка буде розкрита Постачальником після отримання попередньої письмової згоди Замовника на розкриття інформації.

  11.4. Постачальник зобов’язаний:

  a) захищати Конфіденційну інформацію від передачі або розкриття третім сторонам, і застосовувати процедури для запобігання її передачі або розкриття третім сторонам,
  b) використовувати Конфіденційну інформацію лише для цілей, пов’язаних з Договором або виконанням Замовлення або розглядом претензій, що випливають з них,
  c) не розголошувати, не передавати та не надавати Конфіденційну інформацію третім сторонам, за винятком осіб, за допомогою яких виконуються Замовлення або Договір, за умови, що ці особи будуть зобов’язані Постачальником дотримуватися зобов’язань, передбачених цими ЗУК та умовами щодо Конфіденційної інформації,
  d) не розмножувати надану Конфіденційну інформацію будь-яким способом, якщо це не буде необхідно для цілей виконання Замовлень і Договору,
  e) повертати Замовнику після виконання останнього Замовлення або після розірвання Договору, залежно від того, що станеться пізніше, усі носії інформації, що містять Конфіденційну інформацію (включаючи всі зроблені копії та витяги), або повністю видалити їх з носіїв, на яких також розміщена інша інформація Замовника.

  11.5. Конфіденційна інформація може бути надана тільки тим працівникам і співробітникам (особам, які ведуть господарську діяльність, постійно співпрацюють з Постачальником) Постачальника, які за сферою своїх обов’язків будуть залучені до виконання об’єднаної сторони Договору, у зв’язку з якою надається Конфіденційна інформація, та які будуть попередньо поінформовані про характер Конфіденційної інформації та зобов’язання Постачальника, що випливають із ЗУК. У той же час Постачальник зобов’язується вжити обґрунтованих заходів щодо виправлення, які він би вжив, якби це стосувалося його власної Конфіденційної інформації, з метою запобігти несанкціонованому розголошенню Конфіденційної інформації та запобігти доступу до такої інформації неавторизованих працівників і співробітників та інших неавторизованих осіб. Приймаюча сторона несе виключну відповідальність за всі наслідки порушення зобов’язань, що випливають із ЗУК, особами, зазначеними в цьому пункті.

  11.6. Порушенням зобов’язання зберігати конфіденційність Конфіденційної інформації не є розкриття Конфіденційної інформації судам або органам державної влади для виконання зобов’язань, що випливають із чинного законодавства, судових рішень, рішень чи постанов державних органів на території. Республіки Польща.

  11.7. У випадку, зазначеному в 11.6, Постачальник негайно інформує Замовника про висунуті вимоги перед наданням Конфіденційної інформації, вказуючи суб’єкта, який вимагає Конфіденційну інформацію, правову основу та обсяг інформації.

  11.8. Конфіденційна інформація, отримана Постачальником, залишається власністю Замовника, і її розголошення Постачальнику не означає надання будь-яких прав на її поширення чи використання поза межами, зазначеними вище, і на співпрацю між Замовником і Постачальником.

  11.9. Зобов’язання зберігати в таємниці Конфіденційну інформацію є обов’язковим для Постачальника з моменту укладення Договору із Замовником або розміщення Замовлення Замовником і протягом усього періоду співпраці між Замовником і Постачальником, і залишається в силі після реалізації останнього Замовлення або після розірвання Договору, залежно від того, що настане пізніше, протягом 3 років, якщо закон не передбачає обов’язку зберігати Конфіденційну інформацію в таємниці протягом більш тривалого періоду.

 1. Кінцеві положення

  12.1. Ці ЗУК є невід’ємною частиною Замовлення, зробленого Замовником у  Постачальника. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні положень Замовлення та ЗУК переважну силу мають положення Замовлення. Умови Замовлення можуть визначати, зокрема виключати, розширювати або обмежувати сферу застосування ЗУК.

  12.2. Якщо будь-які положення ЗУК будуть недійсними, це не скасовує ЗУК в цілому. Замовник докладе всіх зусиль для заміни недійсних положень на дійсні положення.

  12.3. Про будь-які зміни та доповнення до ЗУК вимагають повідомити про це Постачальника за допомогою електронною поштою. Новий зміст ЗУК набуває чинності з моменту повідомлення Постачальника про зміни.

  12.4. Постачальник дає згоду на обробку Замовником  його персональних даних з метою виконання Замовлення, а також для маркетингових цілей, пов’язаних з веденням господарської діяльності.

  12.5. Ці Загальні положення та умови набувають чинності з  15 травня 2023 р.

 

PION FORKLIFT

sprzedaż, wynajem, serwis wózków widłowych

ВІДДІЛ АУТСОРСИНГУ СПІВРОБІТНИКІВ ТА ЛОГІСТИЧНОГО АУТСОРСИНГУ

перший контакт/запит:

аутсорсинг співробітників

транспортно-логістичний аутсорсинг

ВІДДІЛ РЕЛОКАЦІЇ ТА ВИРОБНИЧОГО МОНТАЖУ